Logo
Print this page

PP Bil.08/2007 Pemberian Kenaikan Gaji Kepada Perkhidmatan Polis DiRaja Malaysia Di Bawah Sistem Saraan Malaysia

Last modified onMonday, 05 June 2017 10:28

Additional Info

  • Tahun: 2007
  • Bilangan: Bilangan 8
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2007/pp082007.pdf
© 2017 Laman Rasmi Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia