PP Bil.16/1974 Pindaan Kepada Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10 Tahun 1971 (Gaji Dan Syarat-Syarat Perkhidmatan Bagi Perkhidmatan Pelajaran Malaysia Barat)

Last modified onFriday, 02 June 2017 15:33

Additional Info

  • Tahun: 1974
  • Bilangan: Bilangan 16
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1974/pp161974.pdf