PP Bil.18/2007 Perubahan Kenaikan Gaji Tahunan Bagi Kumpulan Pengurusan Tertinggi Sektor Awam

Last modified onMonday, 05 June 2017 10:28

Additional Info

  • Tahun: 2007
  • Bilangan: Bilangan 18
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2007/pp182007.pdf