SPP Bil.04/2005 Kemudahan Cuti Bersalin Kepada Pegawai Lantikan Secara Kontrak Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 20

Last modified onTuesday, 06 June 2017 16:22

Additional Info

  • Tahun: 2005
  • Bilangan: Bilangan 4
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/2005/spp042005.pdf