PP Bil.20/1974 Pemindahan Gaji Pekerja-Pekerja Yang Telah Diberi Tawaran Pilihan Sendiri (Option) Dan Memilih Tangga Gaji Baharu Suffian

Last modified onFriday, 02 June 2017 15:36

Additional Info

  • Tahun: 1974
  • Bilangan: Bilangan 20
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1974/pp201974.pdf