SPP Bil.10/2005 Pindaan Imbuhan Tetap Khidmat Awam Polis Bagi Penolong Penguasa Polis Dan Timbalan Penguasa Polis

Last modified onFriday, 09 June 2017 15:32

Additional Info

  • Tahun: 2005
  • Bilangan: Bilangan 10
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/2005/spp102005.pdf