PP Bil.22/1974 Pindaan-Pindaan Kepada Pekeliling Perkhidmatan Bil. 21 Tahun 1973 (Cuti Tanpa Rekod Untuk Menghadiri Mesyuarat-Mesyuarat Majlis Bersama Kebangsaan Dan Jabatan)

Last modified onMonday, 05 June 2017 15:13

Additional Info

  • Tahun: 1974
  • Bilangan: Bilangan 22
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1974/pp221974.pdf