SPP Bil.09/2006 Pindaan Kadar Imbuhan Tetap Khidmat Polis Bagi Pegawai Rendah Polis

Last modified onFriday, 09 June 2017 15:31

Additional Info

  • Tahun: 2006
  • Bilangan: Bilangan 9
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/2006/spp092006.pdf