SPP Bil.05/2007 Bayaran Pasport dan Visa Bagi Pegawai Yang Diluluskan Mengikuti Kursus Jangka Sederhana dan Kursus Jangka Panjang Di Luar Negara

Last modified onTuesday, 06 June 2017 16:17

Additional Info

  • Tahun: 2007
  • Bilangan: Bilangan 5
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BMI
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/2007/spp052007.pdf