SPP Bil.22/2008 Kemudahan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal Bagi Pegawai Yang Bertukar Wilayah

Last modified onFriday, 09 June 2017 15:30

Additional Info

  • Tahun: 2008
  • Bilangan: Bilangan 22
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2008/pp222008.pdf