SPP Bil.14/2007 Penjelasan Mengenai Perkara Perkhidmatan Dalam Melaksanakan Pemberian Kemudahan Cuti Menjaga Anak

Last modified onTuesday, 06 June 2017 16:21

Additional Info

  • Tahun: 2007
  • Bilangan: Bilangan 14
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/2007/spp142007.pdf