SPP Bil.09/2008 Kaedah Pelarasan Gaji Kenaikan Pangkat Dengan Elaun Pemangkuan

Last modified onFriday, 09 June 2017 15:28

Additional Info

  • Tahun: 2008
  • Bilangan: Bilangan 9
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/2008/spp092008.pdf