SPP Bil.10/2008 Pindaan Kadar Imbuhan Tetap Jawatan Gred Khas dan Imbuhan Tetap Keraian Bagi Jawatan Gred Khas

Last modified onFriday, 09 June 2017 15:28

Additional Info

  • Tahun: 2008
  • Bilangan: Bilangan 10
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/2008/spp102008.pdf