SPP Bil.16/2008 Pemberian Tambahan Kenaikan Gaji Kepada Perkhidmatan Pegawai Penguat Kuasa Maritim Dan Pegawai Lain-Lain Pangkat Penguat Kuasa Maritim, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Pembatalan:

Last modified onFriday, 09 June 2017 15:28

Additional Info

  • Tahun: 2008
  • Bilangan: Bilangan 16
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/2008/spp162008.pdf