SPP Bil.17/2008 Pemberian Wang Tunai Sebagai Gantian Bagi Cuti Rehat Yang Tidak Dapat Dihabiskan Oleh Pegawai Lantikan Secara Kontrak (Contract Of Service)

Last modified onFriday, 09 June 2017 15:28

Additional Info

  • Tahun: 2008
  • Bilangan: Bilangan 17
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/2008/spp172008.pdf