SPP Bil.08/2009 Panduan Pelaksanaan Kaedah Pergerakan Gaji Tahunan Bagi Pegawai Dalam Tempoh Percubaan

Pemberian Wang Tunai Sebagai Gantian Bagi Cuti Rehat Yang Tidak Dapat Dihabiskan Oleh Pegawai Lantikan Secara Kontrak (Contract Of Service).                                                                               

Pindaan: Perenggan 54.1 di muka surat 59 dan perenggan 5 dalam Lampiran G di muka surat 85 dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil 2 Tahun 2008

http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/2009/spp082009.pdf

Last modified onFriday, 09 June 2017 15:24

Additional Info

  • Tahun: 2009
  • Bilangan: Bilangan 8
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/2009/spp082009.pdf