PP Bil.14/1975 Pindaan Kepada Pekeliling Perkhidmatan Bil. 25 Tahun 1974 (Dibatalkan menurut PP Bil. 7 Tahun 1980)

Last modified onThursday, 08 June 2017 10:05

Additional Info

  • Tahun: 1975
  • Bilangan: Bilangan 14
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Batal
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1975/pp141975.pdf