PP BIL.12/1986 Pertukaran Gelaran "Pegawai Berjawatan Persekutuan (Sabah Atau Sarawak)" Kepada "Pengarah, Jabatan Perkhidmatan Awam, Cawangan (Sabah Atau Sarawak)"

Last modified onThursday, 08 June 2017 10:21

Additional Info

  • Tahun: 1986
  • Bilangan: Bilangan 12
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Batal
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1986/pp121986.pdf