PP BIL.07/1994 Penentuan Gred Jawatan Bagi Peruntukan Jawatan Pembantu Khas (Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan)) Dan Elaun-Elaun Yang Berkaitan Dengan Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan)

(Membatalkan SPP Bil. 8 Tahun 1980, PP Bil. 1 Tahun 1988, Surat JPA. Sulit.313/Bhg.90/71, Surat JPA.SULIT.313/90/Jld. 11/28, Surat JPA.SULIT.324/8/25 Klt.5/(13) dan Surat JPA.25634/BHG.249/1/Jld.4/(14)) (Meminda Perenggan 7 SPP Bil. 7 Tahun 1982 dan Perenggan B(12) Lampiran D6 PP Bil. 9 Tahun 1991 dan Perenggan 3 Surat JPA.SULIT.MBG-4280/D-1 2/(10)

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1994/pp071994.pdf
Last modified onThursday, 08 June 2017 10:22

Additional Info

  • Tahun: 1994
  • Bilangan: Bilangan 7
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Batal
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1994/pp071994.pdf