SPP Bil.06/1977 Syarat-Syarat Pertukaran Skim Perkhidmatan Bagi Pegawai-Pegawai Dalam Perkhidmatan-Perkhidmatan Tertentu Kepada Perkhidmatan Ijazah Am Mengikut Laporan Jawatan Kabinet

Last modified onFriday, 09 June 2017 09:23

Additional Info

  • Tahun: 1977
  • Bilangan: Bilangan 6
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Batal
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1977/spp061977.pdf