SPP Bil.03/1988 Peraturan Menyenggarakan Sistem Data Kakitangan Dan Sistem Data Perjawatan Pusat Rekod Kakitangan

Last modified onFriday, 09 June 2017 15:47

Additional Info

  • Tahun: 1988
  • Bilangan: Bilangan 3
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Batal
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1988/spp031988.pdf