SPP Bil.04/1995 Penjelasan Mengenai Pelaksanaan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 1994 Berkaitan Peruntukan Jawatan Pembantu Khas (Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) Dan Elaun-Elaun Yang Berkaitan Dengan Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan))

Last modified onFriday, 09 June 2017 15:45

Additional Info

  • Tahun: 1995
  • Bilangan: Bilangan 4
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Batal
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1995/spp041995.pdf