SPP Bil.05/1996 Peraturan Menyenggarakan Sistem Maklumat Personel Dan Sistem Maklumat Perjawatan Pusat Sumber Maklumat

Last modified onFriday, 09 June 2017 15:44

Additional Info

  • Tahun: 1996
  • Bilangan: Bilangan 5
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Batal
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1996/spp051996.pdf