PP Bil.16/2003 Pindaan Skim Perkhidmatan Juruteknik Gred J17, J 22 dan J26

Last modified onThursday, 08 June 2017 09:40

Additional Info

  • Tahun: 2003
  • Bilangan: Bilangan 16
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Batal
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2003/pp162003.pdf