PP Bil.31/2005 Perubahan Skim Perkhidmatan Pensyarah Universiti/Perubatan/UiTM

Last modified onThursday, 08 June 2017 09:34

Additional Info

  • Tahun: 2005
  • Bilangan: Bilangan 31
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Batal
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2005/pp312005.pdf