PP Bil.10/2007 Perubahan Skim Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) Gred N17, N22, N32

Last modified onThursday, 08 June 2017 10:04

Additional Info

  • Tahun: 2007
  • Bilangan: Bilangan 10
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Batal
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2007/pp102007.pdf