SPP Bil.01/2001 Pelarasan Anggota Skim Perkhidmatan Ad Hoc Pentadbiran Kerajaan Negeri Sabah Kepada Skim Perkhidmatan Tetap Di Bawah SSB

Last modified onFriday, 09 June 2017 09:31

Additional Info

  • Tahun: 2001
  • Bilangan: Bilangan 1
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Batal
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/2001/spp012001.pdf