SPP Bil.02/2002 Pertukaran Pelantikan Anggota Dalam Skim Perkhidmatan Pembantu Tadbir Rendah Ke Skim Perkhidmatan Pembantu Kesihatan Awam Di Pihak Berkuasa Tempatan

Last modified onFriday, 09 June 2017 09:32

Additional Info

  • Tahun: 2002
  • Bilangan: Bilangan 2
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Batal
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/2002/spp022002.pdf