PP Bil.21/2008 Menaik Taraf Skim Perkhidmatan Penolong Jururawat Kepada Skim Perkhidmatan Jururawat Masyarakat

Last modified onThursday, 08 June 2017 09:37

Additional Info

  • Tahun: 2008
  • Bilangan: Bilangan 21
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Batal
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2008/pp212008.pdf