PP Bil.11/2009 Perubahan Nama Skim Perkhidmatan Pembantu Teknik Dan Pembantu Teknik Landskap

Last modified onFriday, 02 June 2017 09:19

Additional Info

  • Tahun: 2009
  • Bilangan: Bilangan 11
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2009/pp112009.pdf