PP Bil.26/2009 Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Kaji Cuaca, Penolong Pegawai Kaji Cuaca Dan pembantu Kaji Cuaca Kepada Pegawai Meteorologi, Penolong Pegawai Meteorologi Dan Pembantu Meteorologi

Last modified onFriday, 02 June 2017 11:08

Additional Info

  • Tahun: 2009
  • Bilangan: Bilangan 26
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2009/pp262009.pdf