PP Bil.01/2010 Pelaksanaan Dan Penetapan Gred Jawatan Pembantu Setiausaha Pejabat/Setiausaha Pejabat.

Last modified onFriday, 02 June 2017 12:38

Additional Info

  • Tahun: 2010
  • Bilangan: Bilangan 1
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2010/pp012010.pdf