PP Bil.06/2013 Penubuhan Unit Integriti di Semua Agensi Awam

Last modified onFriday, 02 June 2017 12:40

Additional Info

  • Tahun: 2013
  • Bilangan: Bilangan 6
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2013/pp062013.pdf