PP Bil.09/2013 Pindaan Skim Perkhidmatan Jururrawat Dengan Memperuntukkan Perbekalan Kenaikan Pangkat Ke Kumpulan Pengurusan Tertinggi

Last modified onFriday, 02 June 2017 09:28

Additional Info

  • Tahun: 2013
  • Bilangan: Bilangan 9
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2013/pp092013.pdf