PP Bil.10/2013 Pindaan Terma dan Perubahan Had Umur Kenaikan Pangkat Secara Lantikan

Last modified onFriday, 02 June 2017 12:26

Additional Info

  • Tahun: 2013
  • Bilangan: Bilangan 10
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2013/pp102013.pdf