PP Bil.11/2013 Penjumudan Skim Perkhidmatan Jururteknik Dan Pindaan Skim Perkhidmatan Pelukis Plan, Penolong Jurutera, Penolong Pegawai Seni Bina Dan Penolong Juruukur Bahan

Last modified onFriday, 02 June 2017 11:12

Additional Info

  • Tahun: 2013
  • Bilangan: Bilangan 11
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2013/pp112013.pdf