PP Bil.15/2013 Penggabungan Perkhidmatan Galian, Kimia Bumi Dan Kaji Bumi Kepada Perkhidmatan Geosains Di Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia

Last modified onFriday, 02 June 2017 11:24

Additional Info

  • Tahun: 2013
  • Bilangan: Bilangan 15
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2013/pp152013.pdf