Logo
Print this page

PP Bil.18/2013 Pindaan Skim Perkhidmatan Pemandu/Operator Jentera Pemunggah dan Pembantu Perawatan Kesihatan

Last modified onFriday, 02 June 2017 09:30

Additional Info

  • Tahun: 2013
  • Bilangan: Bilangan 18
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2013/pp182013.pdf
© 2017 Laman Rasmi Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia