PP Bil.21/2013 Pindaan Skim Perkhidmatan Penjaga Jentera Elektrik

Last modified onFriday, 02 June 2017 11:25

Additional Info

  • Tahun: 2013
  • Bilangan: Bilangan 21
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2013/pp212013.pdf