PP Bil.23/2013 Pertukaran Pelantikan Pegawai Dalam Skim Perkhidmatan Jumud Kepada Skim Perkhidmatan Yang Berkuat Kuasa

Last modified onFriday, 02 June 2017 12:27

Additional Info

  • Tahun: 2013
  • Bilangan: Bilangan 23
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2013/pp232013.pdf