PP Bil.26/2013 Skim Perkhidmatan Pembantu Pentadbir Tanah/Penolong Pentadbir Tanah Bagi Pemakaian Di Sabah dan Sarawak

Last modified onFriday, 02 June 2017 11:27

Additional Info

  • Tahun: 2013
  • Bilangan: Bilangan 26
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2013/pp262013.pdf