PP Bil.10/2012 Pemansuhan Skim Perkhidmatan Pengawas Pemulihan, Pengurus Stesen Dan Penolong Pegawai Penaksir

Last modified onFriday, 02 June 2017 12:24

Additional Info

  • Tahun: 2012
  • Bilangan: Bilangan 10
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2012/pp102012.pdf