PP Bil.11/2012 Penjumudan Skim Perkhidmatan Pegawai Penaksir Dan Pembantu Penaksir

Last modified onFriday, 02 June 2017 12:25

Additional Info

  • Tahun: 2012
  • Bilangan: Bilangan 11
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2012/pp112012.pdf