PP Bil.29/2013 Perubahan Nama Dan Pindaan Syarat Lantikan Skim Perkhidmatan Pegawai Perancang Bahasa Dan Penolong Pegawai Perancang Bahasa

Last modified onFriday, 02 June 2017 10:45

Additional Info

  • Tahun: 2013
  • Bilangan: Bilangan 29
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2013/pp292013.pdf