PP Bil.15/2012 Pindaan Skim Perkhidmatan Pensyarah Perubatan Dan Pensyarah Pergigian

Last modified onFriday, 02 June 2017 09:27

Additional Info

  • Tahun: 2012
  • Bilangan: Bilangan 15
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2012/pp152012.pdf