PP Bil.13/2016 Pindaan Skim Perkhidmatan Pensyarah Perubatan Dan Pensyarah Pergigian

Last modified onFriday, 02 June 2017 10:58

Additional Info

  • Tahun: 2016
  • Bilangan: Bilangan 13
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2016/pp132016.pdf