PP Bil.02/2012 Perjawatan Dan Urusan Perkhidmatan Di Pejabat menteri Dan Timbalan Menteri

Last modified onTuesday, 27 November 2018 17:33

Additional Info

  • Tahun: 2018
  • Bilangan: Bilangan 2
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2018/pp022018.pdf