PP Bil.06/2018 Pindaan Skim Perkhidmatan Akauntan Dan Pembantu Pegawai Latihan Vokasional/Penolong Pegawai Latihan Vokasional/ Pegawai Latihan Vokasional

Last modified onTuesday, 01 January 2019 10:54

Additional Info

  • Tahun: 2018
  • Bilangan: Bilangan 6
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2018/pp062018.pdf