PP Bil.04/2020 Pemansuhan Skim Perkhidmatan Pegawai Komunikasi Strategik Dan Skim Perkhidmatan Bentara Mesyuarat

Last modified onMonday, 12 October 2020 10:18

Additional Info

  • Tahun: 2020
  • Bilangan: Bilangan 4
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: https://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2020/pp042020.pdf