PP Bil.1/1977 Perisytiharan "Perkhidmatan Pelajaran" Bagi Maksud Fasal (1) (h) Perkara 132 Perlembagaan Persekutuan

Last modified onFriday, 02 June 2017 11:34

Additional Info

  • Tahun: 1977
  • Bilangan: Bilangan 1
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1977/pp011977.pdf